Wetenschappelijke onderbouwing & Validatie

Mesis is het enige gevalideerde instrument in de wereld van de schuldhulpverlening.

Wetenschappelijke onderbouwing & Validatie

Mesis is het enige gevalideerde instrument in de wereld van de schuldhulpverlening.

Mesis verwerkt de meest recente wetenschappelijke inzichten over de effecten van armoede en schulden op menselijk gedrag in het screeningsinstrument. De vragen, stellingen en oefeningen worden constant geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Wetenschappelijke onderbouwing

De vragen die in het screeningsinstrument aan bod komen zijn gebaseerd op de gedragsleer: de sociaal-psychologie en de gedragseconomie.

Validatie

Gebleken is dat Mesis zowel intern als extern valide is. Intern valide kunnen we concluderen door de vele testen die Mesis heeft ondergaan.

De externe validiteit is in oktober 2014 in een onafhankelijk onderzoek door het Nibud vastgesteld. De conclusie van dit onderzoek was dat drie van de gemeten gedragsdimensies valide zijn: ze meten wat ze moeten meten. Het vierde element is inmiddels uit het instrument verwijderd. Mesis is daarmee het enige gevalideerde instrument in de wereld van de schuldhulpverlening.

In het onderzoeksrapport over de externe validatie van Mesis door het Nibud vindt u de resultaten van dit onderzoek.