Wat meet Mesis

Mesis geeft een beeld van het financiële gedrag van de cliënt.

Wat meet Mesis

Mesis geeft een beeld van het financiële gedrag van de cliënt.

De vragenlijst van Mesis bestaat uit een aantal modules die in samenhang een beeld van het financiële gedrag van de cliënt geven. Omdat Mesis modulair van opbouw is, kunt u in bepaalde situaties modules aan- en uitzetten. Uw cliënten krijgen hierdoor alleen de vragen die relevant zijn. 

De cliënt beantwoordt een reeks vragen, stellingen en oefeningen over de volgende onderwerpen:

Motivatie

Geeft inzicht in de motivatie van uw cliënt om van zijn/haar financiële problemen af te komen.

Zelfregie

Geeft inzicht in de mate van verantwoordelijkheid die uw cliënt voelt voor het oplossen van de eigen (financiële) problemen.

Overtuigingen

Geeft inzicht in de mate waarin uw cliënt het hebben van schulden als normaal beschouwt.

Gedrag

Geeft inzicht in de manier waarop uw cliënt het eigen financieel gedrag en vaardigheden omschrijft.

Vaardigheden

Geeft inzicht in de mate waarin uw cliënt financieel vaardig is. Naast een zelfbeoordeling door de cliënt worden aan de hand van vaardigheidsvragen (testjes) gemeten of iemand daadwerkelijk over de juiste vaardigheden beschikt.

Leerbaarheid en verstandelijke vermogens

Geeft inzicht in de mate waarin uw cliënt in staat is om nieuwe dingen te leren. Daarnaast geeft het inzicht in de verstandelijke vermogens van uw cliënt.

Persoons- en achtergrondkenmerken

Overzichtsinformatie over o.a. (de hoogte van) schulden, het inkomen, de leefsituatie, opleidingsniveau, etc.

Vanaf 2 oktober 2023 bevat Mesis een nieuwe module: executieve functies. Lees ons artikel over de nieuwe module executieve functies voor alle ins en outs! 

“Schuldenproblematiek is een gedragsvraagstuk”

Laaggeletterdheid

De vragenlijst van Mesis start met een taaloefening. Deze oefening in combinatie met de vragen over financiële vaardigheden kunnen aantonen of iemand mogelijk laaggeletterd is. Meer informatie over het belang van het (vroegtijdig) opsporen van laaggeletterdheid bij cliënten vindt u in het onderzoek “Laaggeletterdheid binnen de schuldhulpverlening; Traceren van laaggeletterdheid door middel van het Mesis instrument”. 

Door beantwoording van de vragen, stellingen en oefeningen worden relevante gedragsaspecten van uw cliënt inzichtelijk gemaakt.

Via rekenregels worden de antwoorden van de cliënt gecombineerd en verwerkt in uitkomstmaten die te zien zijn in een overzichtelijke output.