Wat is Mesis

Mesis is een screeningsinstrument in de vorm van een vragenlijst voor schuldhulpverlening en beschermingsbewind.

Wat is Mesis

Mesis is een screeningsinstrument in de vorm van een vragenlijst voor schuldhulpverlening en beschermingsbewind.

Mesis is een screeningsinstrument in de vorm van een vragenlijst, speciaal ontwikkeld voor schuldhulpverlening en beschermingsbewind. De vragenlijst wordt door de cliënt ingevuld. Mesis is wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd.

Mesis biedt inzicht in:

  • Motivatie
  • Stress
  • Gedrag en vaardigheden
  • Leerbaarheid

De antwoorden die de cliënt geeft, worden verwerkt en gecombineerd in een overzichtelijke output. Deze output geeft inzicht in de mate waarin uw cliënt in staat is om duurzaam en stabiel financieel gedrag te (gaan) vertonen. Mesis is geen diagnose-instrument. Het is een hulpmiddel voor de professional.

Onze screeningsinstrumenten:

Mesis Schuldhulpverlening

Zowel de vragenlijst als de output van Mesis Schuldhulpverlening zijn op 3 januari 2022 geheel vernieuwd. Benieuwd naar deze nieuwe versie? U kunt een demo van de vragenlijst en de output bekijken.

Mesis Beschermingsbewind

Naar verwachting zal op 1 april 2022 de vernieuwde versie van Mesis Beschermingsbewind live gaan. Deze zal veel weg hebben van de vragenlijst en de output van Mesis Schuldhulpverlening. U kunt hier alvast een kijkje nemen bij de vragenlijst en output van Mesis Schuldhulpverlening. Daarnaast houden wij u via de site natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen van Mesis Beschermingsbewind.

Financiële Signaallijst

Onze financiële signaallijst is een korte vragenlijst die speciaal is ontwikkeld voor professionals in wijkteams en voor vrijwilligers. Meer informatie over dit screeningsinstrument vindt u hier.

 

Voor wie?

Mesis is geschikt voor verschillende doelgroepen:

  • Schuldhulpverleners;
  • Beschermingsbewindvoerders;
  • Wijkteamprofessionals;
  • Begeleiders in de maatschappelijke opvang;
  • Andere sociale professionals.

De vragenlijst kan daarnaast worden ingezet om te bepalen welke vorm van begeleiding iemand nodig heeft. Zoals ondersteuning van een vrijwilliger, budgetcoaching, budgetbeheer of beschermingsbewind. Mesis is modulair van aard en kan daarom worden aangepast aan verschillende doelgroepen en situaties.

Bent u nieuwsgierig geworden? Bekijk dan direct een demo van de vragenlijst en de output.

Op de vragenlijsten van de Stichting is copyright van toepassing. Dat betekent dat geen enkel deel van de vragenlijsten mag worden gereproduceerd, gedistribueerd of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, inclusief fotokopiëren, opnemen of andere elektronische of mechanische methoden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Beheer en Ontwikkeling Instrumenten Ondersteuning Vakmanschap Sociaal Domein.