Wat is Mesis

Mesis is een screeningsinstrument in de vorm van een vragenlijst voor schuldhulpverlening en beschermingsbewind.

Wat is Mesis

Mesis is een screeningsinstrument in de vorm van een vragenlijst voor schuldhulpverlening en beschermingsbewind.

Mesis is een screeningsinstrument in de vorm van een vragenlijst, speciaal ontwikkeld voor schuldhulpverlening en beschermingsbewind. De vragenlijst wordt door de cliënt ingevuld. Mesis is wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd.

Mesis biedt inzicht in:

  • Motivatie
  • Stress
  • Gedrag en vaardigheden
  • Leerbaarheid

De antwoorden die de cliënt geeft, worden verwerkt en gecombineerd in een overzichtelijke output. Deze output geeft inzicht in de mate waarin uw cliënt in staat is om duurzaam en stabiel financieel gedrag te (gaan) vertonen. Mesis is geen diagnose-instrument. Het is een hulpmiddel voor de professional.

Onze screeningsinstrumenten:

Mesis Schuldhulpverlening

Zowel de vragenlijst als de output van Mesis Schuldhulpverlening zijn in 2022 geheel vernieuwd. Benieuwd naar deze nieuwe versie? U kunt een demo van de vragenlijst en de output bekijken.

Mesis Beschermingsbewind

Ook Mesis Beschermingsbewind heeft in 2022 een vernieuwing ondergaan. Deze lijkt veel op de vragenlijst en de output van Mesis Schuldhulpverlening, maar is zo opgebouwd dat u deze in kunt zetten voor cliënten die met beschermingsbewind te maken (kunnen) krijgen. Kijk voor meer informatie op de pagina Mesis Beschermingsbewind. Geïnteresseerd in een demo? U kunt hier een kijkje nemen bij de vragenlijst en output van Mesis Schuldhulpverlening.

Financiële Signaallijst

Onze financiële signaallijst is een korte vragenlijst die speciaal is ontwikkeld voor professionals in wijkteams en voor vrijwilligers. Meer informatie over dit screeningsinstrument vindt u hier.

 

Het belang van screenen

Mesis is een screeningsinstrument. Screenen is belangrijk omdat het een geobjectiveerde inventarisatie van identieke zaken voor alle cliënten oplevert. Daarnaast voorkomt het beslisfouten en blinde vlekken. 

In deze weblectures wordt meer verteld over het nut van werken met een beslissingsondersteunend model.

 

Voor wie?

Mesis is geschikt voor verschillende doelgroepen:

  • Schuldhulpverleners;
  • Beschermingsbewindvoerders;
  • Wijkteamprofessionals;
  • Begeleiders in de maatschappelijke opvang;
  • Andere sociale professionals.

De vragenlijst kan daarnaast worden ingezet om te bepalen welke vorm van begeleiding iemand nodig heeft. Zoals ondersteuning van een vrijwilliger, budgetcoaching, budgetbeheer of beschermingsbewind. Mesis is modulair van aard en kan daarom worden aangepast aan verschillende doelgroepen en situaties.

Bent u nieuwsgierig geworden? Bekijk dan direct een demo van de vragenlijst en de output.

Op de vragenlijsten van de Stichting is copyright van toepassing. Dat betekent dat geen enkel deel van de vragenlijsten mag worden gereproduceerd, gedistribueerd of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, inclusief fotokopiëren, opnemen of andere elektronische of mechanische methoden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Beheer en Ontwikkeling Instrumenten Ondersteuning Vakmanschap Sociaal Domein.