Wat is Mesis

Mesis is een screeningsinstrument in de vorm van een vragenlijst voor schuldhulpverlening en beschermingsbewind.

Wat is Mesis

Mesis is een screeningsinstrument in de vorm van een vragenlijst voor schuldhulpverlening en beschermingsbewind.

Mesis is een screeningsinstrument in de vorm van een vragenlijst, speciaal ontwikkeld voor schuldhulpverlening en beschermingsbewind. De vragenlijst wordt door de cliënt ingevuld. Mesis is wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd.

Mesis biedt u inzicht in:

 • Gedrag
 • Motivatie
 • Vaardigheden
 • Leerbaarheid

De antwoorden die de cliënt geeft, worden verwerkt en gecombineerd in een overzichtelijke output (dit is een samenvatting van de antwoorden in de vorm van een rapportage). Deze output geeft inzicht in de mate waarin uw cliënt in staat is om duurzaam en stabiel financieel gedrag te (gaan) vertonen. Mesis is geen diagnose-instrument. Het is een hulpmiddel voor de professional.

Mesis heeft drie screeningsinstrumenten ontwikkeld:

 1. Voor Schuldhulpverlening
 2. Voor Beschermingsbewind
 3. Financiële Signaallijst

 

Voor wie?

Mesis is geschikt voor verschillende doelgroepen:

 • Schuldhulpverleners;
 • Beschermingsbewindvoerders;
 • Wijkteamprofessionals;
 • Begeleiders in de maatschappelijke opvang;
 • Andere sociale professionals.

De vragenlijst kan daarnaast worden ingezet om te bepalen welke vorm van begeleiding iemand nodig heeft. Zoals ondersteuning van een vrijwilliger, budgetcoaching, budgetbeheer of beschermingsbewind. Mesis is modulair van aard en kan daarom worden aangepast aan verschillende doelgroepen en situaties.

Bent u nieuwsgierig geworden? Bekijk dan direct een demo van de vragenlijst en de output.

Op de vragenlijsten van de Stichting is copyright van toepassing. Dat betekent dat geen enkel deel van de vragenlijsten mag worden gereproduceerd, gedistribueerd of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, inclusief fotokopiëren, opnemen of andere elektronische of mechanische methoden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Beheer en Ontwikkeling Instrumenten Ondersteuning Vakmanschap Sociaal Domein.