Tarieven

Mesis is een stichting zonder winstoogmerk. Ontdek de voordelige tarieven van Mesis.

Tarieven

Mesis is een stichting zonder winstoogmerk. Ontdek de voordelige tarieven van Mesis.

Bij het bepalen van de kosten voor uw organisatie, maken we een onderscheid tussen schuldhulpverlening (gemeente, kredietbanken en wijkteams) en bewindvoeringskantoren. Mesis brengt drie soorten kosten in rekening:

  1. Aansluitkosten (eenmalig)
  2. Jaarlijks Vast Bedrag
  3. Jaarlijks Variabel Bedrag

Voor meer gedetailleerde informatie over de kosten van Mesis, neem gerust contact met ons op.

Mesis Schuldhulpverlening

Inzet MesisAansluitkosten (eenmalig)Vaste kosten (jaarlijks)Variabele kosten (jaarlijks)
Gemeenten, kredietbanken, wijkteams, etc.€ 1569,61€ 1831,21€ 0,06278 per inwoner

Prijzen gelden voor 2024 en zijn exclusief btw. In uitzonderingssituaties treden wij graag met u in overleg over de kosten. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

Voor gemeenten, kredietbanken en wijkteams bieden wij een aantrekkelijk tarief van € 0,06278 per inwoner. Dit tarief is gebaseerd op het inwoneraantal van uw gemeente en bepaalt de prijs voor het gebruik van de Mesis Schuldhulpverlening vragenlijst. U betaalt dus niet per afgenomen screening. Zo kunt u Mesis ten volste benutten!

Wanneer u als gemeente of schuldhulpverleningsorganisatie Mesis ook wilt inzetten bij beschermingsbewind, kunt u dit eenvoudig regelen binnen hetzelfde contract. Hierbij worden geen extra kosten in rekening gebracht. Met het jaarlijkse bedrag kunt u Mesis zo vaak inzetten als u wilt binnen uw eigen organisatie.

Voorbeeld

Uw gemeente heeft interesse in Mesis en heeft 15.734 inwoners. De kosten worden berekend op basis van het inwoneraantal van uw gemeente. Deze kosten wisselen jaarlijks en zijn daarom variabel.

  • De eenmalige kosten voor uw gemeente zijn: € 1569,61
  • De jaarlijkse kosten voor uw gemeente zijn: € 1831,21 + (15.734 x € 0,06278) = € 2818,99

U betaalt voor het eerste jaar gebruik van Mesis (ongeacht het aantal afgenomen vragenlijsten) € 1569,91 + € 2818,99 = € 4388,90. In vervolgjaren daalt dit bedrag naar € 2818,99 (mits het inwoneraantal gelijk is gebleven).

 Mesis Beschermingsbewind

Inzet MesisAansluitkosten (eenmalig)Vaste kosten (jaarlijks)Variabele kosten (jaarlijks)
Bewindvoeringskantoren, budgetbeheerders, etc.€ 1569,61€ 1831,21€ 29,30 per screening

Prijzen gelden voor 2024 en zijn exclusief btw. In uitzonderingssituaties treden wij graag met u in overleg over de kosten. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

Voor bewindvoeringskantoren en budgetbeheerders hanteren wij een ander prijsmodel dan voor schuldhulpverlening. Hierbij wordt gerekend met een prijs per afgenomen screening. Indien u de vragenlijst Mesis Beschermingsbewind wenst af te nemen bij uw cliënt, betaalt u dus altijd een vast bedrag per screening/ingezette vragenlijst.

Voorbeeld

Uw organisatie wil vragenlijsten van Mesis Beschermingsbewind afnemen. Hierbij telt het aantal screeningen die uw organisatie afneemt. De facturering vindt plaats per kwartaal. Stel, u heeft in het jaar 2017 in totaal 93 screeningen afgenomen.

  • De eenmalige kosten voor uw organisatie zijn: € 1569,61
  • De jaarlijkse kosten voor uw organisatie zijn: € 1831,21+ (93 x € 29,30) = € 4556,11

U betaalt voor het eerste jaar waarin u gebruik maakt van Mesis Beschermingsbewind € 1569,61 + € 4556,11 = €6125,72 Daarna worden de eenmalige kosten uiteraard niet meer in rekening gebracht.

Financiële signaallijst

Als afnemer van Mesis kunt u kosteloos gebruik maken van de financiële signaallijst. Indien u geen afnemer bent van Mesis kunt u ook alleen gebruik maken de financiële signaallijst.

Voor het gebruik van alleen de financiële signaallijst wordt een vast bedrag per jaar berekend en aansluitingskosten (eenmalig). Het totaalbedrag is afhankelijk van de omvang van uw gemeente.

Inwonersaantal MesisVast bedrag per jaarAansluitkosten (eenmalig)
< 50.000€ 1.000€ 1.000
50.000 – 99.999€ 1.500€ 1.000
100.000 – 199.999€ 2.000€ 1.000
200.000 inwoners of meer€ 3.000€ 1.000

Prijzen gelden voor 2024 en zijn exclusief btw.

Heeft u interesse in een van bovenstaande producten? Neem dan contact met ons op!