Resultaat

Mesis biedt voordelen voor de cliënt, de professional en de organisatie.

Resultaat

Mesis biedt voordelen voor de cliënt, de professional en de organisatie.

Het resultaat van Mesis is een “zelfrapportage”. Met deze zelfrapportage kan de professional snel en gemakkelijk het gesprek met de cliënt aangaan. Mesis biedt hierdoor voordelen voor de cliënt, de professional én de organisatie. 

 

Voordelen voor de cliënt

 • Inzicht in eigen gedrag
 • Voelt zich serieus genomen
 • Daardoor bereidheid tot verandering

Voordelen voor de professional

 • Sneller inzicht in gedrag en vaardigheden van uw cliënt
 • Weerstand cliënt neemt af
 • Output ondersteunt om te bepalen welke zaken u wilt bespreken met de cliënt
 • Tijdswinst doordat u sneller tot een passend plan van aanpak komt
 • Minder inschattingsfouten doordat eerste (vertekende) indrukken worden geneutraliseerd

Voordelen voor organisaties

 • Tijdswinst
 • Kostenbesparing
 • Managementinformatie: informatie over uw klanten en hun ondersteuningsbehoeften
 • Inzicht in trends: veranderingen in de doelgroep voor beleidsbepaling
 • De beschikbare informatie kan gebruikt worden bij het informeren van de gemeenteraad of bij het maken van afspraken met ketenpartners.

Invloed op werkwijze

Werken met Mesis heeft positieve gevolgen voor de inhoud van het werk.

 • Gesprekken zullen meer gelijk in opbouw zijn
 • Gesprekken zullen meer gericht zijn op gedrag, motivatie, en gedragsverandering
 • Gesprekken zullen meer gericht zijn op coaching en motivering

“Een training motiverende gespreksvoering biedt meerwaarde”

Wij raden u altijd een training motiverende gespreksvoering aan bij het gebruik van Mesis. Mesis kan hierin voorzien. U kunt hiervoor contact opnemen.

Motiverende gespreksvoering is niet alleen interessant voor organisaties die nieuw starten met Mesis. Een regelmatige opfriscursus is aan te raden. Zo kan uw organisatie zo optimaal mogelijk gebruik maken van de voordelen die Mesis u biedt! De toegevoegde waarde van het werken met een beslissingsondersteunend instrument als Mesis wordt daardoor nog groter.

Dr. Jacqueline Bosker (HU) heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop mensen beslissen en welke fouten kunnen ontstaan bij beslissingen. Zij vertelt hierover in de  weblecture “Intuïtief en rationeel beslissen”. In de weblecture “Meerwaarde beslissingsondersteuning”  legt zij uit waarom beslissingsfouten kunnen worden voorkomen door te werken met een beslissingsondersteunend instrument.