Visie & bestuur

Mesis wil de wereld van armoede en schulden een beetje beter maken

Visie & bestuur

Mesis wil de wereld van armoede en schulden een beetje beter maken

Mesis wil iedereen die zich bezighoudt met schulden en armoede een stap vooruit helpen, zodat professionals hun werk effectiever en makkelijker kunnen uitvoeren. Wij willen een bijdrage leveren aan het verminderen én verlichten van de schuldenproblematiek. Dit doen wij door een screeningsinstrument beschikbaar te stellen dat gebaseerd is op inzichten vanuit de wetenschap. 

Stichting

Begin 2013 is Mesis ontwikkeld door de not-for-profit Stichting Beheer en Ontwikkeling Instrumenten Ondersteuning Vakmanschap Sociaal Domein. Deze stichting is opgezet door een aantal experts op het gebied van armoede en schulden, met als doel om de wereld van armoede en schulden een beetje beter te maken. De stichting heeft de volgende instrumenten ontwikkeld:

Bestuur

De stichting wordt ondersteund door een stichtingsbestuur. Dit bestuur komt regelmatig bij elkaar.

Naam bestuurslidWerkzaam bijBestuursfunctie
Tamara van AltenaDirecteur-bestuurder Stichting Sociale Wijkteams AmersfoortVoorzitter RvT
Wolter KarssenbergSenior Privacy Officer ABN Amro
Management Consultant bij Eigen Ruimte Advies
Bestuurslid
Roeland van GeunsZelfstandig adviseur en onderzoeker Bestuurslid
Nadja JungmannLector Schulden en Incasso Hogeschool Utrecht
Eigenaar en adviseur Social Force
Bestuurslid