Nieuws

Nieuws

/

27 september 2019 was de Werkconferentie van Mesis. Meer over deze interessante en leerzame dag leest u in dit bericht.

/

De managementrapportage van Mesis over 2017 is voor u beschikbaar. In 2017 is Mesis door 3181 cliënten ingevuld. Meer dan 100 gemeenten maken gebruik van Mesis.

/

Vanaf 1 juli kunt u gebruik maken van een nieuwe release van de beheeromgeving Mesis/Metas. De volgende wijzigingen worden daarin doorgevoerd: 1. Uw organisatie indelen in suborganisaties en teams U kunt uw beheeraccount indelen in suborganisaties. Onder suborganisaties verstaan we gemeenten, afdelingen, kantoren, projecten of teams. Binnen een team hebben de professionals altijd inzage in …..

/

In verband met de nieuwe functionaliteit die per 2 juli 2018 beschikbaar is in de Mesis beheeromgeving, hebben wij een video-instructie voor u gemaakt. Met deze video kunt u de beheeromgeving zo inrichten dat u een onderscheid kunt maken in sub-organisaties. Voorbeelden van sub-organisaties zijn teams, afdelingen, verschillende kantoren of vestigingen, etc. Heeft u vragen …..

/

U gaat een vragenlijst invullen van Mesis. Misschien wilt u graag weten wat Mesis doet met de antwoorden die u geeft. Ik vertel u graag meer over hoe wij omgaan met uw privacy. Waarvoor is de vragenlijst? U vult de vragenlijst in voor uw bewindvoerder of schuldhulpverlener. Of iemand anders die u helpt met geld …..

/

U helpt mensen in een kwetsbare positie. U beschikt over (soms gevoelige) persoonsgegevens. U wilt daar zorgvuldig mee omgaan. Mesis helpt u deze verantwoordelijkheid te nemen. In dit artikel vertel ik u graag meer over hoe Mesis omgaat met de bescherming van deze gegevens. Mesis is een hulpmiddel voor u als professional in het sociaal …..

/

Dr. Jacqueline Bosker van de Hogeschool Utrecht heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop mensen beslissingen nemen en de fouten die worden gemaakt bij het nemen van bepaalde beslissingen. Hoe kunnen kansen op beslisfouten verminderd worden? En welke rol spelen beslisondersteunende instrumenten bij het verminderen van deze beslisfouten? In onderstaande weblectures vertelt zij u hier …..

/

Zoals u elders op deze pagina kunt lezen is Mesis 3.0 sinds 15 november 2017 live. Dat betekent dat vanaf dat moment de organisaties die over zijn gegaan op de nieuwe versie en de nieuwe applicatie vragenlijsten voor cliënten en accounts voor professionals op een nieuwe manier moeten aanmaken. Om een en ander zo makkelijk …..