Nieuws

Nieuws

/

Afgelopen donderdag mochten wij een workshop geven bij het NVVK Congres. Op het NVVK Congres stond het thema “Vinden, verbinden en versterken” centraal. Een thema wat heel goed aansluit bij de dienstverlening van Mesis! Mesis is een screeningsinstrument welke ingezet kan worden op verschillende momenten in het schuldenproces. Niet alleen van toegevoegde waarde voor de …..

/

Op 16 november a.s. geeft Mesis samen met Plinkr en Innovadis een workhop tijdens het NVVK congres, met als centrale thema: “Hoe kunnen tools de professional versterken?” We zullen verschillende krachtige tools belichten die ons werkveld verrijken, waaronder Mesis! Professional Edgar Coffi, werkzaam voor gemeente Den Haag, heeft ervaring met het gebruik van Mesis. Samen met Roeland van Geuns …..

/

We krijgen geregeld vragen binnen zoals: Wat kan Mesis voor mijn organisatie betekenen? Hoe zetten we Mesis zo goed mogelijk in? In welke fase van ons werkproces kunnen we Mesis inzetten? We merken dat samen brainstormen helpt! Daar nemen we graag de tijd voor. Daarom kun je bij ons -geheel vrijblijvend- een demo aanvragen. Tijdens …..

/

Vandaag is de Dag van de Armoede. Schulden leiden vaak tot ernstige vormen van armoede. Het snel begrijpen van iemand met schulden en het vinden van een geschikte aanpak helpt om hen te ondersteunen. Daarom is het van groot belang om snel inzicht te krijgen in de situatie van iemand met schulden én een effectieve …..

/

Met de nieuwe module executieve functies brengt Mesis de (cognitieve) vaardigheden die de cliënt nodig heeft om te kunnen plannen, organiseren en om gedrag te controleren in kaart. Deze vaardigheden zijn cruciaal voor het uitvoeren van taken. Het in kaart brengen hiervan geeft een completer beeld van de situatie van de cliënt.

/

Mesis heeft een gloednieuwe beheeromgeving gelanceerd. Hiermee kunnen gebruikers van Mesis nóg efficiënter met Mesis werken. Na de vorig jaar doorgevoerde vernieuwing van de vragenlijst hebben we de doorontwikkeling voortgezet met een frisse upgrade van de beheeromgeving. In deze beheeromgeving kunt u vragenlijsten aanmaken, de resultaten bekijken, en hebben superusers en beheerders controle over organisatie-instellingen, …..

/

Als screeningsinstrument ondersteunt Mesis de professional binnen het werkveld van schuldhulpverlening en beschermingsbewind. Onze vragenlijsten geven een concreet beeld van o.a. het gedrag, de vaardigheden en de motivatie van uw cliënten. En met onze vernieuwde gespreksleidraad kan de professional direct gerichte vragen stellen aan de cliënt, en zo dieper in gaan op de onderwerpen die …..

/

Gemeenten mogen per 1 januari 2021 gebruikmaken van het adviesrecht omtrent schuldenbewind. Een mooi initiatief van de gemeente Velsen is convenant ‘Samen op Maat’, wat zij onlangs zijn gestart. Samen met bewindvoerders heeft de gemeente Velsen afgesproken op een eenduidige manier te werken. Ook de vragenlijst van Mesis wordt ingezet in het traject. Dit kan …..

/

Het coronavirus zorgt voor veel onzekerheid en vragen. Wat zijn de gevolgen voor gemeenten en andere overheidsinstanties? En wat zullen de financiële gevolgen zijn? Via deze nieuwsbrief informeren wij u graag over hoe u Mesis in deze tijd veilig in kunt blijven zetten. Mesis veilig (blijven) inzetten De toestroom van mensen die hulp nodig hebben …..