Nieuws

Nieuws

/

Mesis heeft een gloednieuwe beheeromgeving gelanceerd. Hiermee kunnen gebruikers van Mesis nóg efficiënter met Mesis werken. Na de vorig jaar doorgevoerde vernieuwing van de vragenlijst hebben we de doorontwikkeling voortgezet met een frisse upgrade van de beheeromgeving. In deze beheeromgeving kunt u vragenlijsten aanmaken, de resultaten bekijken, en hebben superusers en beheerders controle over organisatie-instellingen, …..

/

Als screeningsinstrument ondersteunt Mesis de professional binnen het werkveld van schuldhulpverlening en beschermingsbewind. Onze vragenlijsten geven een concreet beeld van o.a. het gedrag, de vaardigheden en de motivatie van uw cliënten. En met onze vernieuwde gespreksleidraad kan de professional direct gerichte vragen stellen aan de cliënt, en zo dieper in gaan op de onderwerpen die …..

/

Gemeenten mogen per 1 januari 2021 gebruikmaken van het adviesrecht omtrent schuldenbewind. Een mooi initiatief van de gemeente Velsen is convenant ‘Samen op Maat’, wat zij onlangs zijn gestart. Samen met bewindvoerders heeft de gemeente Velsen afgesproken op een eenduidige manier te werken. Ook de vragenlijst van Mesis wordt ingezet in het traject. Dit kan …..

/

Het coronavirus zorgt voor veel onzekerheid en vragen. Wat zijn de gevolgen voor gemeenten en andere overheidsinstanties? En wat zullen de financiële gevolgen zijn? Via deze nieuwsbrief informeren wij u graag over hoe u Mesis in deze tijd veilig in kunt blijven zetten. Mesis veilig (blijven) inzetten De toestroom van mensen die hulp nodig hebben …..

/

Donderdag 16 juli gaf Nadja Jungmann een webinar over de impact van corona op de schuldhulpverlening. In dit webinar ging zij in op de impact van corona. Zo wordt er een golf aan schuldenproblematiek verwacht maar niemand weet hoe groot die is. In dit webinar besprak Nadja Jungmann welke argumenten er liggen onder de verschillende …..

/

We besteden graag aandacht aan de professionals die met Mesis werken. Wat zijn hun ervaringen en tips? Deze keer mochten wij Ingrid Leentvaar, domeinadviseur bij gemeente Den Haag, interviewen. Ingrid voerde een onderzoek uit voor de gemeente Den Haag en verdiepte zich in Mesis. Naam:                 Ingrid Leentvaar Organisatie:  …..

/

Lees- en rekenvaardigheden zijn onmisbaar voor wie een stabiele financiële situatie wil krijgen én houden. Mensen met financiële problemen hebben die vaardigheden vaak niet. Dit is ernstig, omdat het gebrek aan vaardigheden de oplossing voor hun schulden in de weg staat. Door vroeg te screenen op laaggeletterdheid, kunnen schuldhulpverleners en bewindvoerders cliënten met lage basisvaardigheden …..

/

Onze IT-beheerder Desan heeft een helpdesk die u kan begeleiden bij technische vragen en problemen omtrent de beheeromgeving en de vragenlijsten. De medewerkers van Desan staan voor u klaar om u te helpen met onder meer de volgende zaken: Inlogproblemen Verlopen (tokens in) uitnodigingsmails om professional te worden op het beheerplatform of problemen met mails …..

/

In deze folder vindt u alle informatie over het screeningsinstrument Mesis.  U kunt deze downloaden door op onderstaande link te klikken (PDF) Mesis folder