Nieuw instrument: Metas

·

Nieuw instrument: Metas

·

Regioplan en het Gilde Re-integratie hebben samen met vier gemeenten (Amsterdam, Eindhoven, Schiedam en de ISD Noord-Oost) een screeningsinstrument voor de WWB/Participatiewet ontwikkeld. Dit instrument is geënt op hetzelfde gedachtegoed als Mesis en is erop gericht bij mensen die een bijstandsuitkering aanvragen of hebben vast te stellen in hoeverre zij zelfredzaam zijn op de arbeidsmarkt. In die zin is het instrument dus vergelijkbaar met Mesis dat een beeld geeft van de financiële zelfredzaamheid van burgers die ‘aankloppen’ bij schuldhulpverlening.

Metas is een vragenlijst die door – in dit geval – aanvragers van een bijstandsuitkering ingevuld wordt en die aangeeft in hoeverre die aanvrager zelf in staat is naar werk te zoeken. In die gevallen waarin de betrokkenen daar niet of onvoldoende toe in staat is, geeft Metas ook een beeld waar de lacunes in zoekgedrag, vaardigheden en/of motivatie liggen.

Metas wordt ook vanuit de Stichting Beheer en Ontwikkeling Instrumenten Ondersteuning Vakmanschap Sociaal Domein beheerd. Meer informatie vindt u op metas-scan.nl

Heeft u een vraag over Metas? U kunt uw vraag stellen via informatie@metas-scan.nl


Geef een reactie

Uw emailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*