Mesis voor Schuldhulpverlening

Geeft een eerste beeld van de mate waarin de cliënt in staat is duurzaam en stabiel financieel gezond gedrag te (gaan) vertonen. 

Mesis voor Schuldhulpverlening

Geeft een eerste beeld van de mate waarin de cliënt in staat is duurzaam en stabiel financieel gezond gedrag te (gaan) vertonen. 

De aanpak van schulden is een hele opgave. De begeleiding vraagt niet alleen financieel-technische kennis maar ook inzicht in de motivatie, vaardigheden en leerbaarheid van uw cliënt. 

“Mesis is het enige gevalideerde instrument in de wereld van de schuldhulpverlening”

 

 

Het willen, kunnen en handelen van uw cliënt is bepalend. Mesis biedt daarbij concrete ondersteuning. Mesis Schuldhulpverlening  geeft een eerste beeld van de mate waarin de cliënt in staat is duurzaam en stabiel financieel gezond gedrag te (gaan) vertonen.

 

 

Mesis Schuldhulpverlening:

  • Versnelt het intaketraject;
  • Zorgt ervoor dat bij iedere cliënt dezelfde informatie en inzichten worden verkregen;
  • Geeft duidelijkheid over de kans op succes bij instroming in een schuldregeling;
  • Verhoogt de effectiviteit dankzij maatwerk;
  • Ondersteunt tijdens en aan het einde van een schuldregelingstraject om te beoordelen of er vormen van nazorg nodig zijn om te voorkomen dat iemand weer in de schulden terecht komt;
  • Zorgt voor lagere uitvoeringskosten.

Heeft u interesse in afname van Mesis Schuldhulpverlening voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op.
Op onze tarievenpagina vindt u meer informatie over de tarieven van Mesis Schuldhulpverlening.