Mesis en stress sensitieve dienstverlening

·

Mesis en stress sensitieve dienstverlening

·

Een groeiende groep organisaties is bezig om uit te werken hoe zij de dienstverlening stress sensitiever kunnen inrichten. De onderliggende reden voor deze beweging is het besef dat financiële problematiek doorgaans veel en langdurige stress met zich meebrengt en dat mensen als gevolg daarvan minder goed gaan functioneren. (Chronische) stress draagt eraan bij dat cliënten meer moeite hebben om te voldoen aan de eisen die onder meer de schuldhulpverlening aan haar cliënten stelt. De redenering luidt dat dienstverlening effectiever wordt als er (beter) wordt aangesloten op het onvermogen dat (chronische) stress met zich meebrengt. Het zijn juist deze vermogens die Mesis in kaart brengt.

Stress sensitieve dienstverlening wordt door organisaties op verschillende manieren vormgegeven. De in de VS ontwikkelde aanpak Mobility Mentoring is wellicht de bekendste vorm. De kern van stress sensitieve dienstverlening is dat de cliënt begeleid wordt om nadrukkelijker eigen doelen te stellen op zowel de langere termijn als op meer levensdomeinen naast elkaar. De stress sensitieve component zit in de wijze waarop cliënten ondersteund worden om de door hen zelf gestelde doelen te bereiken. Cliënten krijgen ondersteuning die eraan bijdraagt dat zij makkelijker in actie kunnen komen maar ook ondersteuning die gericht is op zelfregulatie en het leren omgaan met stress.

Het screeningsinstrument Mesis is goed inpasbaar in stress sensitieve dienstverlening. Het biedt inzicht in de mogelijkheden die cliënten hebben om hun financiële problematiek aan te pakken en in de manier waarop cliënten hun schuldsituatie ervaren. Tevens maakt het Mesis duidelijk waar de stress sensitieve dienstverlening zich op moet richten. Mesis biedt op het moment dat iemand zich meldt snel een geobjectiveerd en gestructureerd inzicht in de vaardigheden, het gedrag en relevante aspecten zoals overtuigingen en aanwezige sociale steun. In de context van stress sensitieve dienstverlening is Mesis goed in te zetten als eerste kennismaking om van daaruit met de cliënt uit te werken welke lange termijn doelen hij of zij wil stellen en wat daar voor nodig is op zowel het terrein van de huishoud financiën als op andere levensdomeinen.


Geef een reactie

Uw emailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*