Mesis 3.0 live

·

Mesis 3.0 live

·

Op 15 november is Mesis 3.0 live gegaan. Na een ontwikkeltraject van meer dan anderhalf jaar staat er een geheel nieuw Mesis. Een screeningsinstrument dat niet alleen professionals in de schuldhulpverlening ondersteunt, maar ook professionals in beschermingsbewind, budgetbeheer en wijkteams. Het instrument is inhoudelijke verbeterd, kent een meer klantvriendelijke vormgeving en is voor de professional makkelijker in te zetten in zijn/haar gesprekken met burgers.

Vernieuwingen

De nieuwe vormgeving draagt daar sterk aan bij. Maar het is vooral de nieuwe inhoud (die sterk afgestemd is op het werk van de professional) die maakt dat de eindgebruikers nu al zeggen: “dat gaat me echt nog meer helpen”. In de inhoud en vormgeving is aangesloten bij motiverende gespreksvoering. Het opnemen van de bekende ‘Cirkel van gedragsverandering’ wordt als een grote verbetering beschouwd. Verder zien professionals de opname van een indicatie voor de leerbaarheid van hun cliënten als een stap voorwaarts. Ten slotte maakt de uitbreiding van het aantal vaardigheidstesten in de vragenlijst van Mesis en de ordening langs de lijnen van de Nibud-competenties en naar niveaus dat het beoordelen van de vaardigheden van de cliënten makkelijker te interpreteren wordt.

Kortom: de eerste oordelen zijn positief. Vanaf eind november gaan de eerste organisaties -na een pilotperiode van een paar maanden – daadwerkelijk aan de slag met de nieuwe versie, zowel in de schuldhulpverlening als bij beschermingsbewind.


Geef een reactie

Uw emailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*