Managementrapportage Mesis 2016

·

Managementrapportage Mesis 2016

·

Jaarlijks maakt Mesis managementrapportages over het voorgaande jaar. In deze tabellenrapportage worden de belangrijkste uitkomsten van Mesis voor het jaar 2016 samengevat. Allereerst worden de uitkomsten op de gedragsdimensies en de omgevingsfactoren gepresenteerd. Daarna laten we de uitkomsten zien van een aantal relevante specifieke vragen uit Mesis. We sluiten de rapportage af met een beeld van het beroep dat cliënten deden op andere hulpverlening (anders dan schuldhulpverlening) en enkele achtergrondkenmerken.

Bekijk de managementrapportage Mesis 2016


Geef een reactie

Uw emailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*