Interview met professional Ingrid Leentvaar, domeinadviseur bij gemeente Den Haag

·

Interview met professional Ingrid Leentvaar, domeinadviseur bij gemeente Den Haag

·

We besteden graag aandacht aan de professionals die met Mesis werken. Wat zijn hun ervaringen en tips? Deze keer mochten wij Ingrid Leentvaar, domeinadviseur bij gemeente Den Haag, interviewen. Ingrid voerde een onderzoek uit voor de gemeente Den Haag en verdiepte zich in Mesis.

Naam:                 Ingrid Leentvaar
Organisatie:     Gemeente Den Haag
Afdeling:            Ik ben zowel verbonden aan Financiële hulpverlening, als aan beleid en Schuldenlab070.

Kun je wat meer vertellen over jouw functie?

Als domeinadviseur treed ik op als kennisexpert op het gebied van schuldhulpverlening en armoede. Ik breng gevraagd en ongevraagd advies uit ten aanzien van complexe specialistische vraagstukken binnen het domein Financiële Hulpverlening, binnen Schuldenlab070 en beleid. Waarbij de domeinmanager mijn opdrachtgever is.

Zo doe ik onder meer onderzoek, jaag ik bepaalde thema’s aan (of denk ze uit) en neem vanuit adviserende rol deel aan thema’s, kerngroepen, etc. Daarnaast geef ik voorlichting en onderhoud ik actief contact met verschillende ketenpartners/organisaties. Ik volg lokale, regionale en nationale ontwikkelingen om hier op in te kunnen spelen en neem deel aan verschillende overleg- en adviesvormen (intern en extern).
Het is een hele mooie afwisselende brede rol wat werken binnen het hele domein van Financiële Hulpverlening omvat.

Je hebt een onderzoek gedaan naar Mesis. Zou je hier iets meer over willen vertellen?

Aansluitend bij het werken ‘volgens de bedoeling’ wordt de financiële dienstverlening aan Haagse burgers anders vormgegeven. Met hierbij als doel de dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten aansluiten bij de Haagse burger. We stellen onze burger centraal, hij of zij is ons vertrekpunt!

Een van de uitdagingen hierbij is om resultaten op de verschillende onderdelen voldoende inzichtelijk en meetbaar te maken. Verder om, gezien het aantal Haagse burgers met risicovolle schulden, dan wel problematische schulden, zo snel mogelijk in het proces een goede ‘foto’ van de burger te kunnen maken, om deze burger zo optimaal, maar ook snel mogelijk te kunnen routeren naar de juiste dienstverlening/specialisme binnen onze gemeente. Niet alleen vanuit het team burgerbegeleiders, maar ook in eerdere en latere stadia van het proces is behoefte aan een ‘scherpe foto’. Zeker nu in de ‘coronatijd’ is het belangrijk om zo vroeg mogelijk in het contact met de burger duidelijk te krijgen wat hij of zij nodig heeft.

Op dit moment beschikt de afdeling Financiële hulpverlening niet over een dergelijk instrument om tot zo’n scherpe ‘foto’ van de burger in dit deel van het proces te komen. Diverse gemeenten in Nederland, maar ook bewindvoerderskantoren en wijkteams gebruiken hiervoor Mesis.

Door het onderzoek heb ik mij verdiept in Mesis. Naast een verdieping in het instrument zelf heb ik gesproken met de ontwikkelaars van het instrument en een kijkje genomen in de keuken bij een aantal gemeenten die met Mesis werken. Wat is hun ervaring? Wat zien zij als werking en als aandachtspunten. Maar ook, wat willen zij ons als gemeente meegeven bij de overweging Mesis in gebruik te gaan nemen.

“De combinatie van Mesis en een goed geschoolde professional bepaalt samen het succes en de effectiviteit die je kunt behalen.”

 

De centrale vraag in het onderzoek:

  • Kan Mesis als screeningsinstrument voor gemeente Den Haag het gewenste inzicht bieden in het financiële gedrag van de burger en de voortgang op verschillende momenten in tijd. Passend bij ondersteunend aan de geboden dienstverlening door de professionals?
  • In het verlengde hiervan wordt eveneens gekeken of Mesis als screeningsinstrument in de 1e contacten met de burger leiden tot een differentiatie (en dus aanscherping) wat betreft doorroutering?

 

Na analyse van de uitkomsten van dit onderzoek is als conclusie te trekken dat professionals die Mesis gebruiken eenduidig de meerwaarde van Mesis onderschrijven. De ingevulde vragenlijst verschaft meer informatie om, in combinatie met het daaropvolgende gesprek met de burger een juiste inschatting te maken van zowel status quo als de gewenste doorroutering. Waarbij wel door iedereen wordt benadrukt dat een juist verwachtingsmanagement wezenlijk is voor succes. Het instrument neemt niet de plek in van de professional. En is ook geen assessment. De combinatie van Mesis en een goed geschoolde professional bepaalt samen het succes en de effectiviteit die je kunt behalen. Waarbij waardevrij kijken naar de burger tegenover je en mét elkaar het gesprek voeren leidend is.

Wat is voor jullie de reden om met Mesis te (gaan) werken?

We willen vroegtijdig inzicht in het financiële gedrag van de burger, wat de professionals kan verrijken in het gesprek met de burger, het bieden van passend maatwerk aan de burger en het effectief en efficiënt inzetten van aanbod vanuit specialismen. Zoals ik al aangaf: een foto als het ware in het begin van de dienstverlening. (En later in tijd mogelijk een ‘nieuwe foto’).

Het mooie van Mesis vind ik daarbij dat Mesis de burger zelf aan het woord laat en inzicht kan geven in vaardigheden, motivatie, leerbaarheid en mate van zelfregie waarover de burger beschikt. Overigens ook mooi om van burgers te horen dat het invullen van de vragenlijst hen ook zelf aan het denken zette en inzichten gaven.

Kun je wat meer vertellen over wanneer in het traject jullie Mesis in (gaan) zetten?

Wij hebben als gemeente ervoor gekozen om allereerst een pilot te gaan draaien met Mesis, met als uiteindelijke inzet tot implementatie te komen. Deze pilot geeft de uitvoering de ruimte om zelf ervaring met het instrument op te doen, te duiden waar in het proces het instrument plek moet krijgen (en waar niet). En hierin ook actief de burger mee te nemen en hierbij ook input te laten geven. Hoe ervaren zij dit, wat levert dit op? (Niet voor de burger, maar met de burger dit een goede plek geven in de uitvoering.) Binnen de pilot kunnen ook weloverwogen keuzen worden gemaakt over de vorm van testafname en de scholing die nodig is om het instrument en de medewerkers maximaal tot zijn recht te laten komen.

“Ga met de professionals en de burgers (!) in de praktijk aan de slag om tot een mooie dienstverlening te komen!”

 

Wat zou je andere organisaties mee willen geven?

Het in gesprek gaan met onder andere enkele van de ontwikkelaars, als ook het kijken in de keuken van andere organisaties, inspireert en geeft handvatten voor de eigen organisatie. Het werkt heel verhelderend om simpelweg aan de ervaringsdeskundigen te vragen: “Wat wil jij mij meegeven t.b.v. gemeente Den Haag in de overweging dit instrument in gebruik te nemen?” Door deze open vraag is het onderzoek breder geworden dan het instrument alleen. Het werd ook een ontmoeting en uitwisseling. Zeker nu ook ‘coronatijd’ essentieel om de uitdagingen die komen goed op te kunnen pakken. Daar hebben we elkaar voor nodig.

Concreet wat betreft Mesis – en implementeren van soortgelijke instrumenten- benader het niet top-down, maar bottom up. Ga met de professionals en de burgers (!) in de praktijk aan de slag om tot een mooie dienstverlening te komen!

Wil jij ook jouw ervaringen met Mesis delen? Neem dan contact met ons op via informatie@mesis.nu


Geef een reactie

Uw emailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*