Financiële signaallijst

Speciaal ontwikkeld voor professionals in wijkteams en vrijwilligers.

Financiële signaallijst

Speciaal ontwikkeld voor professionals in wijkteams en vrijwilligers.

De financiële signaallijst is een beknopte vragenlijst speciaal ontwikkeld om professionals te ondersteunen bij het voeren van een gesprek over de financiële situatie van de cliënt.

Deze vragenlijst van 12 vragen helpt de hulpverlener of vrijwilliger om na te gaan of er sprake is van financiële problemen en zo ja, hoe zwaar of omvangrijk deze problemen zijn. Doel hiervan is vooral om na te gaan of doorverwijzing naar een specialist (bijvoorbeeld een schuldhulpverlener of sociaal raadslieden) noodzakelijk óf gewenst is.

Voor wie?

De financiële signaallijst is speciaal ontwikkeld voor hulpverleners en vrijwilligers die te maken hebben met cliënten met (een vermoeden van) financiële problematiek.

Rapportage

De vragenlijst kan op een computer, tablet of mobiele telefoon worden afgenomen. Na het invullen van de 12 vragen over de financiële situatie van de cliënt, volgt direct een rapportage op het scherm. U ziet in één oogopslag het resultaat. Er zijn drie verschillende uitkomsten mogelijk. Eén van deze uitkomsten ziet u hieronder:

Financiële Signaallijst Mesis

Als afnemer van Mesis kunt u gratis gebruik maken van de financiële signaallijst. Indien u geen afnemer van Mesis bent maar wel graag gebruik wilt maken van de financiële signaallijst kan dat uiteraard ook. Hier zijn geringe kosten aan verbonden.

Wilt u meer informatie of gebruik gaan maken van de financiële signaallijst? Neem dan contact met ons op!