Veelgestelde vragen

Heeft u iets niet kunnen vinden? Kijk dan bij onze veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Heeft u iets niet kunnen vinden? Kijk dan bij onze veelgestelde vragen.

In dit onderdeel leggen wij je het algemene inlogproces uit, voor alle gebruikers van de beheeromgeving. Dit geldt dus voor superusers, beheerders en professionals.

Wanneer gebruikers willen inloggen op de beheeromgeving zijn er verschillende stappen en veiligheidsmaatregelen die moeten worden doorlopen.

 • Allereerst ontvangt de gebruiker een registratiemail om een account aan te maken. Deze e-mail bevat een link om de registratie te voltooien. Bij deze registratie wordt er een tweefactorauthenticatie (2FA) ingesteld. Dit is een extra beveiligingslaag door een code te vereisen die naar een vertrouwd apparaat van de gebruiker wordt gestuurd.
 • Indien jouw organisatie gebruik maakt van een Microsoft Work account, is 2FA niet nodig.
 • Na het instellen van de 2FA ontvangt de gebruiker een activatiemail. Deze e-mail bevestigt dat het account succesvol is geactiveerd en gereed is voor gebruik.
 1. De eerste keer inloggen scan je de QR-code (zwart/witte blok) met een Authenticator app. Heb je nog geen app hiervoor? Download deze dan gelijk. Kies voor jouw type telefoon (Android of iPhone), je wordt automatisch doorgestuurd naar de pagina om deze authenticator app te downloaden.
 2. Na installatie van de app klik je in de app op het +-icoon en kies je voor QR-code scannen.
 3. De app genereert een unieke code. Deze vul je in.
 4. Kik daarna op ‘bevestig’.
 5. Je bent nu succesvol ingelogd en ziet de Mesis beheeromgeving!

Je ontvangt een welkomstmail in jouw inbox met uitleg over jouw account.

In het vervolg is het niet meer nodig om de QR-code te scannen. Jouw account is dan al gekoppeld en jouw authenticator app genereert vanzelf een nieuwe code. Zoek daarvoor de 6-cijferige code die staat onder ltzhmw

Op 4 juli 2023 is de vernieuwde beheeromgeving van Mesis live gegaan. Hiervoor hebben alle gebruikers een eenmalige registratie mail ontvangen. U dient eenmalig een nieuw wachtwoord aan te maken voor deze beheeromgeving.

Lukt het niet om in te loggen met deze registratie? Neem dan contact op met Desan via mesis@desan.nl of via 020-5207139.

Uw wachtwoord voor de beheeromgeving van Mesis dient aan de volgende eisen te voldoen:

 • Nieuwe wachtwoorden moeten minimaal uit acht tekens bestaan;
 • Nieuwe wachtwoorden moeten minimaal één kleine letter, één hoofdletter, één cijfer en één symbool bevatten;
 • Nieuwe wachtwoorden mogen niet gelijk zijn aan de drie voorgaande wachtwoorden.

Als nieuwe wachtwoorden niet voldoen aan deze eisen wordt een foutmelding getoond, inclusief de voorwaarden waaraan het wachtwoord moet voldoen.

U ontvangt een bevestigingsmail wanneer uw wachtwoord succesvol is gewijzigd.

U dient minstens één keer per jaar uw wachtwoord te wijzigen, hier krijgt u een melding van. U kunt op eigen initiatief uw wachtwoord ook vaker wijzigen.

Controleert u eerst of uw wachtwoord voldoet aan onderstaande eisen:

 • Nieuwe wachtwoorden moeten minimaal uit acht tekens bestaan;
 • Nieuwe wachtwoorden moeten minimaal één kleine letter, één hoofdletter, één cijfer en één symbool bevatten;
 • Nieuwe wachtwoorden mogen niet gelijk zijn aan de drie voorgaande wachtwoorden.

Als nieuwe wachtwoorden niet voldoen aan deze eisen wordt een foutmelding getoond, inclusief de voorwaarden waaraan het wachtwoord moet voldoen.

Lukt het nog niet om in te loggen? Neem dan contact op met Desan via mesis@desan.nl of  via 020-5207139.

De vragenlijst van Mesis is mobile first, dat betekent dat de beste manier om de vragenlijst in te vullen op een telefoon is. We hebben hiervoor gekozen omdat we zien dat veel van de cliënten de vragenlijst op een telefoon willen openen en willen invullen. Door dit te ondersteunen vergroten we het invulgemak en zullen cliënten de vragenlijst dus eerder invullen!

De vragenlijst van Mesis kan daarnaast ook zeer goed op een tablet of computer worden ingevuld.

U gaat de vragenlijst van Mesis invullen. U leest meer over wat er met uw gegevens gebeurt in dit artikel.

Jazeker, Mesis biedt managementinformatie! De superuser van de organisatie kan een managementrapportage uitdraaien. Deze rapportage geeft stuurinformatie over de verschillende modules, het aantal ingevulde vragenlijsten en een beeld van de populatie. De rapportage vergelijkt op hoofdorganisatieniveau met het landelijk beeld. Op suborganisatie niveau wordt er een vergelijking gemaakt met de aantallen van de hoofdorganisatie. Maakt u gebruik van Mesis? Dan zit deze functionaliteit er standaard bij.

Wij kunnen geen uitdraai maken van de screenings. Uw organisatie moet deze zelf opslaan.

Ja, de rapportage die is ingevuld is in de portal van Mesis gekoppeld aan de uitvoerende organisatie.

Mesis hanteert geen standaard regel hiervoor. Wij gaan uit van een geldigheid van een ingevulde screening van tussen de 3 en 5 maanden. Na deze periode kan een situatie van uw cliënt weer zodanig veranderd zijn dat het aan te raden is om de screening opnieuw in te laten vullen.

Nee, Mesis slaat deze gegevens niet op. Ze worden ook niet getoond op de rapportage van de screening.

De link naar de vragenlijst is 30 dagen geldig. Indien de vragenlijst binnen deze 30 dagen niet is gebruikt dient u een nieuwe vragenlijst aan te maken.

U kunt uw owachtwoord voor Mesis aanpassen bij het inlogscherm. Klik op de wachtwoord vergeten knop en u krijgt een mail op uw persoonlijke mailaccount. U kunt nu uw wachtwoord resetten en een nieuw wachtwoord aanmaken.

De Stichting heeft de privacy van uw cliënt hoog in het vaandel staan. Daarom maakt de Stichting gebruik van beveiligde communicatiekanalen. Onbeveiligde email is onvoldoende veilig en voldoet niet aan de beveiligingseis in de (privacy)wet. Onderschepping leidt tot uiterst vervelende gevolgen voor uw cliënt en voor uw organisatie. Bovendien moeten datalekken worden gemeld bij de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) en de cliënt. Dit heeft ook potentieel negatieve gevolgen voor de reputatie van uw organisatie.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen. Wij kijken en denken graag met u mee welke oplossingen er zijn om Mesis een keer zelf te kunnen ervaren.

De vragenlijst van Mesis is modulair opgebouwd. Er zijn verschillende modules die aan- en uitgezet kunnen worden. Hierdoor is het mogelijk om de cliënt te screenen op verschillende momenten en met aandacht voor verschillende onderwerpen. Zo kunt u zich een meer genuanceerd beeld over de cliënt vormen.

Daarnaast zijn enkele modules binnen Mesis autoforward. De modules waarbij stellingen worden gegeven kunnen door de cliënt beantwoord worden met een helemaal eens tot en met een helemaal oneens. Na het aanklikken van een van de vijf antwoorden gaat het scherm automatisch door naar de volgende vraag. Dit vergroot het invulgemak én verkort de invulduur.

Als alle modules aan staan doen de meeste mensen ruim 30 minuten over het invullen van de hele vragenlijst.

Het invullen van de financiële signaallijst kost max. 5 minuten.

De vragenlijst is grotendeels op A2-niveau. Dit betekent dat de vragen op een simpele en alledaagse manier zijn opgesteld. Het grootste deel van de cliënten kan de vragenlijst daardoor goed invullen. Een deel van de vragenlijst bestaat uit stellingen. Deze maken dat lezers voor de stellingsvragen soms een B1-taal(begrips)niveau moeten hebben om de vragen goed te kunnen begrijpen.

De vragenlijst voor schuldhulpverlening en beschermingsbewind start altijd met een leestest. Indien de cliënt teveel fouten in de leestest heeft gemaakt, zal de vragenlijst worden afgesloten. We verwachten dan dat (gezien het leesniveau van de cliënt) het invullen van de vragenlijst te lang kan duren. Dit voorkomt eventuele teleurstellingen of frustraties bij de cliënt. Daarom verwijzen we cliënten in dit geval direct door naar de professional. Zo kunt u samen met de cliënt het vervolg bespreken.

De vragenlijst is alleen beschikbaar in het Nederlands.

De kosten van Mesis Schuldhulpverlening, Mesis Beschermingsbewind en de financiële signaallijst vindt u hier.

U ontvangt eens per kwartaal een factuur. Deze wordt gezonden naar het bij ons bekende factuuradres. Wilt u het factuuradres wijzigen? Neemt u dan contact met ons op.

Voor vragen over uw factuur kunt u contact opnemen met Wolter Karssenberg, via wolterkarssenberg@mesis.nu

De overeenkomst die u met Mesis heeft gesloten geldt telkens voor 1 (één) jaar. Zonder opzegging of ontbinding zal de overeenkomst automatisch worden verlengd voor de periode van 1 (één) jaar.

U kunt het contract met Mesis tegen het einde van de contractperiode opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Wij ontvangen de opzegging graag schriftelijk en aangetekend. U kunt deze verzenden naar:

Stichting Beheer en Ontwikkeling Instrumenten Ondersteuning Vakmanschap Sociaal Domein
Rubensstraat 44-2
1077 MT Amsterdam

(Let op, dit is geen bezoekadres!)

Ja, Mesis voldoet aan de nieuwe privacy wet- en (Europese) regelgeving van 2018. Wij hebben tijdens de ontwikkeling van ons nieuwe instrument Mesis 3.0 de nieuwe wetgeving direct verwerkt. Wij werken samen met een IT-partij die gespecialiseerd is in het verzamelen en bewaken van data, Desan. Daarnaast hebben wij binnen Mesis onze eigen privacy-expert, Wolter Karssenberg.
Heeft u vragen over de privacy en Mesis? Neem dan contact op met Wolter Karssenberg, via wolterkarssenberg@mesis.nu

Voor technische vragen kunt u contact opnemen met onze IT-partner Desan. U kunt een mail sturen naar mesis@desan.nl

U kunt ook bellen met Desan op telefoonnummer 020-5207139.

Wat leuk dat u gebruik wilt gaan maken van Mesis! Neemt u hiervoor contact met ons op. Dan kunnen wij u meer informatie geven en een afspraak met u inplannen.

Op onze website kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. In de gekleurde balk helemaal onderaan deze pagina ziet u  “aanmelden nieuwsbrief” staan. Wanneer u hier uw gegevens invult, wordt u automatisch aangemeld voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief van Mesis wordt eens per twee maanden verstuurd.

Wilt u zich afmelden voor de nieuwsbrief? Dat kan helemaal onderaan in de nieuwsbrief door op “afmelden” te klikken. U kunt ook contact met ons opnemen. Vermeldt u dan het e-mailadres waarop u de nieuwsbrief ontvangt.

U kunt een wijziging in het factuuradres doorgeven via ons contactformulier. Wij zullen deze dan verwerken.