Veelgestelde vragen

Heeft u iets niet kunnen vinden? Kijk dan bij onze veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Heeft u iets niet kunnen vinden? Kijk dan bij onze veelgestelde vragen.

Dit veld is bedoeld om de koppeling tussen Mesis of Metas en uw eigen administratie te vereenvoudigen. Dit veld is daarom vooral bedoeld om uw interne clientnummer in vast te leggen. De Stichting die Mesis en Metas beheert hoeft niet te weten wie de vragenlijst heeft ingevuld. Daarom is het niet toegestaan om gegevens in het veld in te vullen op basis waarvan de Stichting eenvoudig zou kunnen vaststellen wie de cliënt is. Dit betreft bijvoorbeeld gegevens zoals NAW, geboortedatum, burgerservicenummer of bankrekeningnummer

De Stichting heeft de privacy van uw cliënt hoog in het vaandel staan. Daarom maakt de Stichting gebruik van beveiligde communicatiekanalen. Onbeveiligde email is onvoldoende veilig en voldoet niet aan de beveiligingseis in de (privacy)wet. Onderschepping leidt tot uiterst vervelende gevolgen voor uw cliënt en voor uw organisatie. Bovendien moeten datalekken worden gemeld bij de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) en de cliënt. Dit heeft ook potentieel negatieve gevolgen voor de reputatie van uw organisatie.

Ja, u kunt vanaf 1-1-2018 vragen om een link naar de vragenlijst zodat u de vragenlijst een keer als “proef” zelf kunt invullen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

De invulduur voor zowel de vragenlijst Mesis Schuldhulpverlening als Mesis Beschermingsbewind is gemiddeld 25 tot 30 minuten. Dankzij de modulaire opbouw kunt u de vragenlijst in een aantal situaties inkorten of uitbreiden.
Het invullen van de financiële signaallijst kost max. 5 minuten.

De vragenlijst is grotendeels op A2-niveau. Dit betekent dat de vragen op een simpele en alledaagse manier zijn opgesteld. Het grootste deel van de cliënten kan de vragenlijst daardoor goed invullen. Een deel van de vragenlijst bestaat uit stellingen. Deze maken dat lezers voor de stellingsvragen soms een B1-taal(begrips)niveau moeten hebben om de vragen goed te kunnen begrijpen.

De vragenlijst voor schuldhulpverlening en beschermingsbewind start altijd met een leestest. Indien de cliënt teveel fouten in de leestest heeft gemaakt, zal de vragenlijst worden afgesloten. We verwachten dan dat (gezien het leesniveau van de cliënt) het invullen van de vragenlijst te lang kan duren. Dit voorkomt eventuele teleurstellingen of frustraties bij de cliënt. Daarom verwijzen we cliënten in dit geval direct door naar de professional. Zo kunt u samen met de cliënt het vervolg bespreken.

De vragenlijst is alleen beschikbaar in het Nederlands.

De kosten van Mesis Schuldhulpverlening, Mesis Beschermingsbewind en de financiële signaallijst vindt u hier.

U ontvangt eens per kwartaal een factuur. Deze wordt gezonden naar het bij ons bekende factuuradres. Wilt u het factuuradres wijzigen? Neemt u dan contact met ons op.

Voor vragen over uw factuur kunt u contact opnemen met Wolter Karssenberg, via wolterkarssenberg@mesis.nu

De overeenkomst die u met Mesis heeft gesloten geldt telkens voor 1 (één) jaar. Zonder opzegging of ontbinding zal de overeenkomst automatisch worden verlengd voor de periode van 1 (één) jaar.

U kunt het contract met Mesis tegen het einde van de contractperiode opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Wij ontvangen de opzegging graag schriftelijk en aangetekend. U kunt deze verzenden naar:

Stichting Beheer en Ontwikkeling Instrumenten Ondersteuning Vakmanschap Sociaal Domein
Rubensstraat 44-2
1077 MT Amsterdam

(Let op, dit is geen bezoekadres!)

In verband met de overgang naar ons nieuwe instrument per 1 januari 2018 geldt de bovenstaande verplichting niet indien uw organisatie een aanbod heeft ontvangen voor de omzetting naar een nieuw contract per 1 januari 2018. Mocht uw organisatie geen gebruik willen maken van dit nieuwe aanbod dan kunt u dit met een mail aangeven. Wij dienen deze mail uiterlijk op 15 december 2017 in ons bezit te hebben, zodat wij de opzegging nog tijdig voor u in gang kunnen zetten. U kunt mailen naar informatie@mesis.nu

Ja, Mesis voldoet aan de nieuwe privacy wet- en (Europese) regelgeving van 2018. Wij hebben tijdens de ontwikkeling van ons nieuwe instrument Mesis 3.0 de nieuwe wetgeving direct verwerkt. Wij werken samen met een IT-partij die gespecialiseerd is in het verzamelen en bewaken van data, Desan. Daarnaast hebben wij binnen Mesis onze eigen privacy-expert, Wolter Karssenberg.
Heeft u vragen over de privacy en Mesis? Neem dan contact op met Wolter Karssenberg, via wolterkarssenberg@mesis.nu

U kunt het beste gebruik maken van Google Chrome. Deze internetbrowser werkt het beste. Ook Internet Explorer en Safari worden ondersteund. Houdt u er wel rekening mee dat u altijd over de meest recente versie van Internet Explorer beschikt.

Voor technische vragen kunt u contact opnemen met onze IT-partner Desan. U kunt een mail sturen naar mesis@desan.nl

Wat leuk dat u gebruik wilt gaan maken van Mesis! Neemt u hiervoor contact met ons op. Dan kunnen wij u meer informatie geven en een afspraak met u inplannen.

Op onze website kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. In de gekleurde balk helemaal onderaan deze pagina ziet u  “aanmelden nieuwsbrief” staan. Wanneer u hier uw gegevens invult, wordt u automatisch aangemeld voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief van Mesis wordt eens per twee maanden verstuurd.

Wilt u zich afmelden voor de nieuwsbrief? Dat kan helemaal onderaan in de nieuwsbrief door op “afmelden” te klikken. U kunt ook contact met ons opnemen. Vermeldt u dan het e-mailadres waarop u de nieuwsbrief ontvangt.

U kunt een wijziging in het factuuradres doorgeven via ons contactformulier. Wij zullen deze dan verwerken.