Veelgestelde vragen

Heeft u iets niet kunnen vinden? Kijk dan bij onze veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Heeft u iets niet kunnen vinden? Kijk dan bij onze veelgestelde vragen.

Uw wachtwoord voor de beheeromgeving van Mesis dient aan de volgende eisen te voldoen:

  • Nieuwe wachtwoorden moeten minimaal uit acht tekens bestaan;
  • Nieuwe wachtwoorden moeten minimaal één kleine letter, één hoofdletter, één cijfer en één symbool bevatten;
  • Nieuwe wachtwoorden mogen niet gelijk zijn aan de drie voorgaande wachtwoorden.

Als nieuwe wachtwoorden niet voldoen aan deze eisen wordt een foutmelding getoond, inclusief de voorwaarden waaraan het wachtwoord moet voldoen.

U ontvangt een bevestigingsmail wanneer uw wachtwoord succesvol is gewijzigd.

U dient minstens één keer per jaar uw wachtwoord te wijzigen, hier krijgt u een melding van. U kunt op eigen initiatief uw wachtwoord ook vaker wijzigen.

Controleert u eerst of uw wachtwoord voldoet aan onderstaande eisen:

  • Nieuwe wachtwoorden moeten minimaal uit acht tekens bestaan;
  • Nieuwe wachtwoorden moeten minimaal één kleine letter, één hoofdletter, één cijfer en één symbool bevatten;
  • Nieuwe wachtwoorden mogen niet gelijk zijn aan de drie voorgaande wachtwoorden.

Als nieuwe wachtwoorden niet voldoen aan deze eisen wordt een foutmelding getoond, inclusief de voorwaarden waaraan het wachtwoord moet voldoen.

Lukt het nog niet om in te loggen? Neem dan contact op met Desan via mesis@desan.nl of  via 020-5207139.

De beste optie om de vragenlijst van Mesis in te vullen is via de computer. Op dit moment kan de vragenlijst van Mesis nog niet worden afgenomen op een tablet of telefoon. Wij zijn momenteel aan het bekijken of de vragenlijst geschikt gemaakt kan worden voor het invullen op een tablet. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij u informeren via onze nieuwsbrieven.

Wij raden het invullen van de vragenlijst op een telefoon af. Vanwege de lengte en de aard van de vragenlijst is de kans erg groot dat cliënten afhaken. De oefeningen die moeten worden uitgevoerd zijn op een telefoonscherm bijvoorbeeld niet goed uit te voeren.

U gaat de vragenlijst van Mesis invullen. U leest meer over wat er met uw gegevens gebeurt in dit artikel.

Mesis kan uitdraaien maken van de resultaten in termen van aantal leerbare cliënten, aantal cliënten met veel/weinig fouten in de vaardigheidstesten, etc. Diepere analyses van de resultaten kunnen wij ook voor u doen. Hier zijn dan wel kosten aan verbonden. Hiervoor kunt u contact opnemen via informatie@mesis.nu

Wij zijn bezig met het (laten) ontwikkelen van een managementrapportage-module waar uw organisatie zelf ook veel mee kan. Zodra deze beschikbaar is zullen wij u hiervan op de hoogte stellen via onze nieuwsbrief. U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief van Mesis door onderaan deze pagina uw gegevens in te vullen.

Wij kunnen geen uitdraai maken van de screenings. Uw organisatie moet deze zelf opslaan.

Ja, de rapportage die is ingevuld is in de portal van Mesis gekoppeld aan de uitvoerende organisatie.

Mesis hanteert geen standaard regel hiervoor. Wij gaan uit van een geldigheid van een ingevulde screening van tussen de 3 en 5 maanden. Na deze periode kan een situatie van uw cliënt weer zodanig veranderd zijn dat het aan te raden is om de screening opnieuw in te laten vullen.

Nee, Mesis slaat deze gegevens niet op. Ze worden ook niet getoond op de rapportage van de screening.

In de beheeromgeving kunt u onder het kopje “beheerders” zien welke beheerder(s) u heeft aangemaakt. Hier ziet u het mailadres en de code waarmee de beheerder in kan loggen. U kunt filteren in de weergave van deze pagina. Ziet u de beheerder er niet tussen staan? Vink dan het vakje aan “Alles tonen”, deze vindt u naast het zoekveld. U krijgt dan een overzicht van alle geactiveerde en gedeactiveerde beheerders.

De link naar de vragenlijst is 30 dagen geldig. Indien de vragenlijst binnen deze 30 dagen niet is gebruikt dient u een nieuwe vragenlijst aan te maken.

Het wachtwoord dat u heeft gekregen voor Mesis kan helaas niet gewijzigd worden.

Dit veld is bedoeld om de koppeling tussen Mesis of Metas en uw eigen administratie te vereenvoudigen. U kunt hier uw interne cliëntnummer in vast leggen.

De Stichting die Mesis en Metas beheert hoeft niet te weten wie de vragenlijst heeft ingevuld. Daarom is het niet toegestaan om gegevens in het veld in te vullen waardoor de Stichting eenvoudig zou kunnen vaststellen wie de cliënt is. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens zoals NAW, geboortedatum, burgerservicenummer of bankrekeningnummer. Vult u deze gegevens dus s.v.p. niet in.

De Stichting heeft de privacy van uw cliënt hoog in het vaandel staan. Daarom maakt de Stichting gebruik van beveiligde communicatiekanalen. Onbeveiligde email is onvoldoende veilig en voldoet niet aan de beveiligingseis in de (privacy)wet. Onderschepping leidt tot uiterst vervelende gevolgen voor uw cliënt en voor uw organisatie. Bovendien moeten datalekken worden gemeld bij de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) en de cliënt. Dit heeft ook potentieel negatieve gevolgen voor de reputatie van uw organisatie.

Ja, u kunt vanaf 1-1-2018 vragen om een link naar de vragenlijst zodat u de vragenlijst een keer als “proef” zelf kunt invullen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

De vragenlijst Mesis 3.0 is uitgebreid ten opzichte van de vorige versie. Er zijn verschillende modules die aan- en uitgezet kunnen worden. Hierdoor is het mogelijk om de cliënt te screenen op verschillende momenten en met aandacht voor verschillende onderwerpen. Zo kunt u zich een meer genuanceerd beeld over de cliënt vormen.

Als alle modules aan staan doen de meeste mensen ruim 30 minuten over het invullen van de hele vragenlijst. Vorig jaar was dat 20-25 minuten.

Van gebruikers hebben wij de feedback gekregen dat de invulduur van Mesis 3.0 nu soms te lang is. Om die reden wordt vanaf april 2018 de module vaardigheden geanalyseerd. Er wordt nagegaan welke vragen te complex of juist te makkelijk zijn. Daarnaast wordt gekeken welke vaardigheden-vragen aan welke doelgroep voorgelegd moeten worden. Om deze verandering te kunnen verantwoorden moeten er eerst analyses gedaan worden.

Het invullen van de financiële signaallijst kost max. 5 minuten.

De vragenlijst is grotendeels op A2-niveau. Dit betekent dat de vragen op een simpele en alledaagse manier zijn opgesteld. Het grootste deel van de cliënten kan de vragenlijst daardoor goed invullen. Een deel van de vragenlijst bestaat uit stellingen. Deze maken dat lezers voor de stellingsvragen soms een B1-taal(begrips)niveau moeten hebben om de vragen goed te kunnen begrijpen.

De vragenlijst voor schuldhulpverlening en beschermingsbewind start altijd met een leestest. Indien de cliënt teveel fouten in de leestest heeft gemaakt, zal de vragenlijst worden afgesloten. We verwachten dan dat (gezien het leesniveau van de cliënt) het invullen van de vragenlijst te lang kan duren. Dit voorkomt eventuele teleurstellingen of frustraties bij de cliënt. Daarom verwijzen we cliënten in dit geval direct door naar de professional. Zo kunt u samen met de cliënt het vervolg bespreken.

De vragenlijst is alleen beschikbaar in het Nederlands.

De kosten van Mesis Schuldhulpverlening, Mesis Beschermingsbewind en de financiële signaallijst vindt u hier.

U ontvangt eens per kwartaal een factuur. Deze wordt gezonden naar het bij ons bekende factuuradres. Wilt u het factuuradres wijzigen? Neemt u dan contact met ons op.

Voor vragen over uw factuur kunt u contact opnemen met Wolter Karssenberg, via wolterkarssenberg@mesis.nu

De overeenkomst die u met Mesis heeft gesloten geldt telkens voor 1 (één) jaar. Zonder opzegging of ontbinding zal de overeenkomst automatisch worden verlengd voor de periode van 1 (één) jaar.

U kunt het contract met Mesis tegen het einde van de contractperiode opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Wij ontvangen de opzegging graag schriftelijk en aangetekend. U kunt deze verzenden naar:

Stichting Beheer en Ontwikkeling Instrumenten Ondersteuning Vakmanschap Sociaal Domein
Rubensstraat 44-2
1077 MT Amsterdam

(Let op, dit is geen bezoekadres!)

Ja, Mesis voldoet aan de nieuwe privacy wet- en (Europese) regelgeving van 2018. Wij hebben tijdens de ontwikkeling van ons nieuwe instrument Mesis 3.0 de nieuwe wetgeving direct verwerkt. Wij werken samen met een IT-partij die gespecialiseerd is in het verzamelen en bewaken van data, Desan. Daarnaast hebben wij binnen Mesis onze eigen privacy-expert, Wolter Karssenberg.
Heeft u vragen over de privacy en Mesis? Neem dan contact op met Wolter Karssenberg, via wolterkarssenberg@mesis.nu

Voor technische vragen kunt u contact opnemen met onze IT-partner Desan. U kunt een mail sturen naar mesis@desan.nl

U kunt ook bellen met Desan op telefoonnummer 020-5207139.

Wat leuk dat u gebruik wilt gaan maken van Mesis! Neemt u hiervoor contact met ons op. Dan kunnen wij u meer informatie geven en een afspraak met u inplannen.

Op onze website kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. In de gekleurde balk helemaal onderaan deze pagina ziet u  “aanmelden nieuwsbrief” staan. Wanneer u hier uw gegevens invult, wordt u automatisch aangemeld voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief van Mesis wordt eens per twee maanden verstuurd.

Wilt u zich afmelden voor de nieuwsbrief? Dat kan helemaal onderaan in de nieuwsbrief door op “afmelden” te klikken. U kunt ook contact met ons opnemen. Vermeldt u dan het e-mailadres waarop u de nieuwsbrief ontvangt.

U kunt een wijziging in het factuuradres doorgeven via ons contactformulier. Wij zullen deze dan verwerken.