Demo output

Bekijk een demo van de output van Mesis.

Demo output

Bekijk een demo van de output van Mesis.

De output van Mesis is een rapportage die volgt op basis van de ingevulde antwoorden van uw cliënt. De output van Mesis zorgt ervoor dat de professional en de cliënt snel een passend(er) plan van aanpak komen. 

Nadat de vragenlijst is ingevuld, heeft de professional de mogelijkheid om de resultaten direct te bekijken en te bespreken met de cliënt. Op het voorblad ziet de professional meteen de belangrijkste aandachtspunten, die zijn gemarkeerd in het oranje. Het is aan de professional om uiteindelijk te bepalen welke onderwerpen besproken moeten worden.
Hierbij ondersteunen we de professional. Onder het kopje “onderwerpen om nader te verkennen” kan de professional namelijk direct doorklikken naar de gespreksleidraad. Deze gespreksleidraad biedt praktische richtlijnen voor het gesprek met de cliënt en is gebaseerd op motiverende gespreksvoering en de sociale psychologie. De output bevat een overzicht van de gestelde vragen als de gegeven antwoorden.

Hieronder ziet u een voorbeeld van de eerste pagina van de output. Deze pagina dient als een samenvatting. Zo kunt u in één oogopslag de belangrijkste resultaten zien. De output bestaat uit het profiel van de cliënt, zoals leeftijd en woonsituatie van de cliënt. Daarnaast ziet u een overzicht van de scores op de belangrijke onderdelen zoals motivatie, stress, gedrag en vaardigheden.

Voorbeelden output

Onderstaande output is een voorbeeld-output die is ingevuld met testgegevens. Deze output is dus niet afkomstig van echte cliënten.