Demo output

Bekijk een demo van de output van Mesis.

Demo output

Bekijk een demo van de output van Mesis.

De output van Mesis is een rapportage die volgt op basis van de ingevulde antwoorden van uw cliënt. De output van Mesis geeft u direct een helder beeld van de belangrijkste resultaten. 

Nadat de vragenlijst is ingevuld ontvangt de professional een melding per mail. De professional kan de output direct bekijken in de online omgeving en bespreken met de cliënt.

Hieronder ziet u een voorbeeld van de eerste pagina van de output. Deze pagina dient als een samenvatting. Zo kunt u in één oogopslag de belangrijkste resultaten zien. De output bestaat uit een aantal algemene gegevens, zoals leeftijd en woonsituatie van de cliënt. Maar ook ziet u hier een overzicht van de scores op o.a. motivatie, gedragsdimensies en vaardighedenniveau’s.

Voorbeelden output

Onderstaande output is een voorbeeld-output die is ingevuld met testgegevens. Deze output is dus niet afkomstig van echte cliënten.