Demo output

Bekijk een demo van de output van Mesis.

Demo output

Bekijk een demo van de output van Mesis.

De output van Mesis is een rapportage die volgt op basis van de ingevulde antwoorden van uw cliënt. De output van Mesis geeft u direct een helder beeld van de belangrijkste resultaten. 

Nadat de vragenlijst is ingevuld ontvangt de professional een melding per mail. De professional kan de output direct bekijken in de online omgeving en bespreken met de cliënt.

Hieronder ziet u een voorbeeld van de eerste pagina van de output. Deze pagina dient als een samenvatting. Zo kunt u in één oogopslag de belangrijkste resultaten zien. De output bestaat uit een aantal algemene gegevens, zoals leeftijd en woonsituatie van de cliënt. Maar ook ziet u hier een overzicht van de scores op o.a. motivatie, gedragsdimensies en vaardighedenniveau’s.

Voorbeelden output

Onderstaande outputs zijn voorbeeld-outputs die zijn ingevuld met testgegevens. Deze outputs zijn dus niet afkomstig van echte cliënten.

Demo output Mesis 1
Bovenstaande output toont een voorbeeld van een “goede” cliënt. Deze persoon scoort hoog op motivatie, heeft (bijna) alle vaardigheidsvragen goed beantwoord en scoort hoog op gedrag en vaardigheden, zelfregie en overtuiging. In deze situatie zouden we kunnen concluderen dat deze cliënt goed in staat is om zijn/haar financiële zaken zelfstandig te kunnen regelen.

Onderstaande output geeft een heel ander beeld. Deze geeft een beeld van een fictieve cliënt die laag scoort op alle vlakken. Laag op motivatie, laag op de gedragsdimensies (gedrag en vaardigheden, zelfregie en overtuiging) en laag op de vaardighedenniveau’s. Hier zijn geen goede antwoorden ingevuld. Als we een dergelijke output zouden tegenkomen zouden we kunnen concluderen dat deze cliënt niet in staat is om zijn/haar financiële zaken zelfstandig te kunnen regelen.

Tenslotte tonen wij ook een voorbeeld-output van een cliënt in beschermingsbewind: