Nieuwsbericht

Nieuwsbericht

/

Lees- en rekenvaardigheden zijn onmisbaar voor wie een stabiele financiële situatie wil krijgen én houden. Mensen met financiële problemen hebben die vaardigheden vaak niet. Dit is ernstig, omdat het gebrek aan vaardigheden de oplossing voor hun schulden in de weg staat. Door vroeg te screenen op laaggeletterdheid, kunnen schuldhulpverleners en bewindvoerders cliënten met lage basisvaardigheden …..

/

Onze IT-beheerder Desan heeft een helpdesk die u kan begeleiden bij technische vragen en problemen omtrent de beheeromgeving en de vragenlijsten. De medewerkers van Desan staan voor u klaar om u te helpen met onder meer de volgende zaken: Inlogproblemen Verlopen (tokens in) uitnodigingsmails om professional te worden op het beheerplatform of problemen met mails …..

/

In deze folder vindt u alle informatie over het screeningsinstrument Mesis.  U kunt deze downloaden door op onderstaande link te klikken (PDF) Mesis folder

/

Een folder speciaal voor cliënten waarin in begrijpelijke taal wordt uitgelegd wat Mesis is, waarom Mesis kan helpen, hoe Mesis wordt gebruikt en wanneer Mesis wordt ingezet.

/

27 september 2019 was de Werkconferentie van Mesis. Meer over deze interessante en leerzame dag leest u in dit bericht.

/

De managementrapportage van Mesis over 2017 is voor u beschikbaar. In 2017 is Mesis door 3181 cliënten ingevuld. Meer dan 100 gemeenten maken gebruik van Mesis.

/

Vanaf 1 juli kunt u gebruik maken van een nieuwe release van de beheeromgeving Mesis/Metas. De volgende wijzigingen worden daarin doorgevoerd: 1. Uw organisatie indelen in suborganisaties en teams U kunt uw beheeraccount indelen in suborganisaties. Onder suborganisaties verstaan we gemeenten, afdelingen, kantoren, projecten of teams. Binnen een team hebben de professionals altijd inzage in …..

/

In verband met de nieuwe functionaliteit die per 2 juli 2018 beschikbaar is in de Mesis beheeromgeving, hebben wij een video-instructie voor u gemaakt. Met deze video kunt u de beheeromgeving zo inrichten dat u een onderscheid kunt maken in sub-organisaties. Voorbeelden van sub-organisaties zijn teams, afdelingen, verschillende kantoren of vestigingen, etc. Heeft u vragen …..

/

U gaat een vragenlijst invullen van Mesis. Misschien wilt u graag weten wat Mesis doet met de antwoorden die u geeft. Ik vertel u graag meer over hoe wij omgaan met uw privacy. Waarvoor is de vragenlijst? U vult de vragenlijst in voor uw bewindvoerder of schuldhulpverlener. Of iemand anders die u helpt met geld …..