Mesis©: het methodisch screeningsinstrument Schulddienstverlening

 

Mesis© in stress sensitieve dienstverlening

Een groeiende groep organisaties is bezig om uit te werken hoe zij de dienstverlening stress sensitiever kunnen inrichten. Lees dan snel verder.

 

Nieuwsbrief Mesis zomer 2016

Over Beschermingsbewind, Nieuwe Release 2.2 en Werkconferentie rondom Mesis©

 

Lees verder

 

Mesis© gevalideerd door Nibud

Mesis©, het methodisch screeningsinstrument schulddienstverlening, is in een onafhankelijk onderzoek door het Nibud op zijn validiteit beoordeeld. Het Nibud komt tot de conclusie dat drie van de met Mesis© gemeten gedragsdimensies valide zijn: ze meten wat ze zeggen te meten.  Daarmee is Mesis© het enige gevalideerde instrument in de wereld van de schuldhulpverlening.


Het Nibud concludeert dat de dimensies overtuigingen over schulden, eigenaarschap van de schulden en het beeld dat schuldenaren hebben van hun financiële gedrag en vaardigheden, valide zijn. Het Nibud stelt vast dat Mesis© inzicht biedt in deze aspecten van financieel gedrag. Voor de vierde gedragsdimensie, veranderingsbereidheid, kon het Nibud om onderzoektechnische redenen niet vast stellen of deze dimensie al dan niet valide is. Wel heeft het Nibud aangegeven hoe de dimensie zo in kaart gebracht kan worden dat de validiteit waarschijnlijk wordt. De Stichting Instrumenten Ondersteuning Vakmanschap die Mesis© beheert, heeft besloten deze aanbevelingen van het Nibud bij de eerstvolgende release in februari te implementeren. Het hele onderzoeksrapport kunt u hier downloaden.

 

Nieuwe release Mesis© 2.0

In deze nieuwe release, de LVB indicatie die in Mesis© komt, de groei van de gebruikersgroep en de mogelijkheden die Mesis© biedt om te voorzien in vernieuwende beleidsinformatie.Lees verder

 

Voor wie is Mesis©? 

Organisaties voor schulddienstverlening, schulddienstverleners en cliënten van schulddienstverlening.


Wat is het uitgangspunt van Mesis©? 

Schuldenproblematiek is in hoge mate afhankelijk van het willen, kunnen en handelen van de cliënt (gedrag, motivatie en vaardigheden). Een schulddienstverlener heeft daarom geobjectiveerd en gestructureerd inzicht nodig in het gedrag van de cliënt.

Toelichting op uitgangspunten Mesis©

Wat levert Mesis© op? 

Inzicht in gedrag, motivatie en vaardigheden van de cliënt. Bijdrage aan verhoogde efficiency (versnelling intaketraject) en verhoogde effectiviteit (meer geslaagde trajecten door maatwerk), waardoor lagere uitvoeringskosten.

  • Mesis© geeft organisaties voor schulddienstverlening versnelling en objectivering van het intakeproces en het maakt onderbouwd maatwerk mogelijk in de vorm van het aanbieden van de meest passende interventies voor de specifieke situatie van de cliënt.
  • Mesis© geeft schulddienstverleners een uitgebreid klantprofiel en daarmee een klantspecifieke agenda voor het gesprek met de cliënt.
  • Mesis© geeft de cliënt op haar of zijn specifieke situatie geënt maatwerk om daarmee de schulden zo effectief als mogelijk te bestrijden. Het levert bewustwording over adequaat financieel gedrag en vermijdt te hoge verwachtingen.
  • Mesis© geeft schuldeisers eerder duidelijkheid wat zij kunnen verwachten, of de schuldenaar wel of niet in staat is met een redelijke kans op succes een schuldregeling in te stromen.
Toelichting op effecten Mesis©

Hoe functioneert Mesis©? 

Mesis© is een wetenschappelijk gefundeerd assessment instrument op basis van een vragenlijst en een vaardighedentest die door de cliënt worden ingevuld. Via rekenregels worden de antwoorden van de cliënt vertaald in het klantprofiel.

Toelichting op functioneren Mesis©

Wat meet Mesis©

Gedrag en vaardigheden, bereidheid tot gedragsverandering, zelfregie en overtuiging, alsmede aanwezige risicofactoren en mogelijke zelfoverschatting van belangrijke vaardigheden.

Toelichting op wat Mesis© meet

Welke consequenties heeft toepassing van Mesis© voor het beleid en de uitvoering? 

Toepassing van Mesis© moet passen binnen het specifieke beleid en de uitvoering van de schulddienstverlener. Er is impact op de werkwijze, op het ondersteuningsaanbod en op de managementinformatie.

Toelichting op consequenties Mesis© voor beleid en uitvoering

Hoe wordt Mesis© geborgd? 

Mesis© wordt voortdurend wetenschappelijk geëvalueerd en aangepast en waar nodig aangepast aan veranderende omstandigheden en/of veranderingen in de samenstelling van de cliëntpopulatie, zodat het blijvend adequate voorspellingen oplevert.

Toelichting op borging Mesis©

Wat kost Mesis©? 

Mesis© wordt op not-for-profit basis beheerd. De kosten voor het inhoudelijke en technische beheer worden doorbelast op basis van een bedrag per screening. Dit bedrag daalt naar gelang het aantal screenings.

Toelichting op kosten Mesis©

 

Steeds meer gemeenten sluiten aan

Toelichting op gemeentes sluiten aan

 

Hoe kom ik aan meer informatie over Mesis©? 

 

Metas binnenkort beschikbaar

In de loop van januari 2014 zal Metas beschikbaar komen voor gebruik. Metas is de Methodische arbeidsmarktzelfredzaamheids-scan en brengt de arbeidsmarktzelfredzaamheid van mensen die een WWB-uitkering aanvragen of ontvangen in kaart. Zie verder:
Mesis krijgt een zusje Lees verder

 

Mesis© staat onder beheer van de onafhankelijke not-for-profit Stichting Beheer en Ontwikkeling Instrumenten Ondersteuning Vakmanschap Sociaal Domein: samenstelling bestuur Mesis©

 

Mesis Afbeelding 02

 

Almere tevreden over nieuw screeningsinstrument:

Als eerste gemeente werkt Almere sinds 1 januari met het nieuwe screeningsinstrument Mesis©.

 

Dat is een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst die motivatie, gedrag en vaardigheden van een schuldenaar in kaart brengt.

 

De eerste resultaten zijn positief.

NodeId = 232558 (Mesis©: het methodisch screeningsinstrument Schulddienstverlening)